Matušík - kovovýroba

Jiří Matušík

mobil: +420 608 906 800
email:

Webové stránky byly přesměrovány na KLEMAT CZ s.r.o.

Evropský fond pro regionální rozvoj

V rámci programu Technologie - Výzva III., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma realizuje projekt „Rozšíření technologického parku ve společnosti Jiří Matušík“, který spolufinancuje Evropská unie.

Podstatou projektu „Rozšíření technologického parku ve společnosti Jiří Matušík“ je rozšíření a modernizace výrobních technologií společnosti. Projekt představuje závěrečnou etapu zaměřenou na modernizaci a zkvalitňování technologické základny firmy. Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti a snížení závislosti na externích dodávkách prostřednictvím rozšíření, zkvalitnění a zefektivnění výroby.